Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu http:/pureplant.pl

Spis treści:

 1. Dane firmy
 2. Dane kontaktowe
 3. Postanowienia ogólne
 4. Czas realizacji zamówienia
 5. Płatności
 6. Wysyłka
 7. Koszty przesyłek
 8. Zwroty
 9. Ochrona danych osobowych
 10. Spory
 11. Reklamacje
 12. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Dane firmy

Sklep internetowy, działający pod adresem http:/pureplant.pl prowadzony jest przez firmę: COSMETOLOGY FORMULA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP : 7272844371 REGON : 386756003 , adres : Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź, Polska

2. Dane kontaktowe

e-mail: pureplant@gmail.com telefon: 508300078

3. Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez COSMETOLOGY FORMULA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, który funkcjonuje z siedzibą w Łodzi, Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, posługującą się numerem NIP : 7272844371. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym zwanym dalej Kupującym, a COSMETOLOGY FORMULA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca aktywne konto klienta w sklepie internetowym. Każdy Kupujący dokonujący zakupu przedmiotów oferowanych za pośrednictwem strony internetowej jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Czas realizacji zamówienia

Zamówienia realizowane są w przeciągu. 7 dni roboczych. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku zdarzeń losowych takich jak opóźnienie dostawy poszczególnych produktów. 

5. Formy Płatności

Płatność za pomocą szybkich płatności internetowych lub przelewu tradycyjnego na podany przez nas rachunek bankowy firmy (w tytule wpisać należy swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia ). Nie przyjmujemy płatności przy odbiorze. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online
 jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:
 Karty płatnicze:
 * Visa
 * Visa Electron
 * Mastercard
 * MasterCard Electronic
 * Maestro”

6. Wysyłka

Dostarczanie produktów kupującym odbywa się za pośrednictwem firmy przewozowe Pocztex 48h na terenie Polski oraz firmy kurierskiej DPD w obszarze Unii Europejskiej. Czas realizacji
 zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Na każdą z przesyłek otrzymujemy potwierdzenia nadania. Status przesyłki można śledzić na stronie firmy przewozowej, numer nadania zostaje przekazany za pomocą SMS na numer podany przez kupującego bezpośrednio przez firmę kurierską. Zdarzają się przypadki, kiedy listonosz nie pozostawia awiza, a przesyłka czeka na odebranie w placówce pocztowej. Zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej listonosz, jeżeli nie zastanie odbiorcy, może również wrzucić przesyłkę listową do skrzynki na listy (jeżeli się zmieści). Taka przesyłka jest uznawana przez Pocztę jako doręczona. Prosimy więc o sprawdzanie skrzynek pocztowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie przesyłki przez przewoźników. Reklamację dotyczącą zaginięcia przesyłki składamy po 14 dniach od daty nadania.W przypadku stwierdzenia zaginięcia przesyłki prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o takim incydencie. Reagujemy natychmiastowo na zgłoszenia klientów i pomagamy ustalić, gdzie znajduje się zamówiony towar.Wszystkie produkty wysyłamy w kartonowych opakowaniach, co zabezpiecza towar na czas wysyłki. W przypadku stwierdzenia, że: opakowanie jest naruszone lub towar jest uszkodzony. Kupujący zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół w obecności kuriera i jak najszybciej skontaktować się z naszym sklepem poprzez e-mail.

7. Koszty przesyłek

Przesyłka kurierska Pocztex 48 na terenie kraju kosztuje 15 złotych i jest doliczana do zamówienia. Przesyłka priorytetowa za granicę za pośrednictwem kuriera DPD – jej koszt zależy od kraju do którego będzie wysyłana oraz i wagi zakupionego towaru. Wysyłka odbywa się w kartonowym opakowaniu. W przypadku zwrotu do naszej siedziby przesyłki spowodowanego nie odebraniem zamówionego towaru, istnieje możliwość ponownego wysłania towaru. Koszt kolejnej wysyłki ponosi zamawiający.

8. Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), każdy Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Reklamacje przyjmujemy tylko w przypadku podania konkretnej przyczyny zaistniałej sytuacji. Zwrot towaru możliwy jest wyłącznie w przypadku nienaruszonego stanu zakupionego przedmiotu. Sprzedający ma 14 dni na zwrot pieniędzy. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

Niniejsze uprawnienia i obowiązki przysługują wyłącznie Kupującemu dokonującemu zakupu produktów w sklepie internetowym (umowa zawarta na odległość). Środki zwracane są na konto z którego wcześniej Kupujący dokonał przelewu.

9. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez COSMETOLOGY FORMULA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, który funkcjonuje z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5

 

Jako Strona umowy i pomiot korzystający ze świadczeń nią objętych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Danych osobowych nie będziemy przechowywać dłużej niż potrzebujemy, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji świadczeń wynikających z Umowy. Nie będziemy również udostępniać przetwarzania danych osobowych bez uprzedniej pisemnej zgody Strony z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w naszym imieniu (firmy pomagające nam w świadczeniu usług kurierskich oraz związanych z realizacją płatności). Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, dz. U. 2016 roku, poz. 922 ze zm. Będąc Stroną Umowy posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (PUODO).

Twoje dane osobowe przechowywane są przez nas tak długo, jak długo posiadasz aktywne konto niezbędne do złożenia zamówienia. Dane związane ze składanymi zamówieniami są przechowywane przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do sprawnego i skutecznego zrealizowania złożonego zamówienia.

Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:

 • celem wysłania Twojego zamówienia Twoje dane przekazywane są na rzecz firmy kurierskiej. Przekazujemy tylko tyle danych ile jest potrzebne do efektywnego dokonania dostawy – imię, nazwisko, adres, numer telefonu;
 • celem zrealizowania płatności metodą szybkich płatności;.
 • gdy prawo lub organ publiczny twierdzi, że musimy udostępnić dane osobowe;
 • gdy musimy udostępnić dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);

10. Spory

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. Reklamacje

Jeśli zakupiony Produkt posiada wady Kupujący ma prawo zgłoszenia reklamacji, aby tego dokonać prosimy o kontakt ze Sklepem poprzez e-mail.

12. Postanowienia końcowe

Wszystkie zdjęcia, opisy produktów, materiały graficzne, banery są wyłączną własnością firmy COSMETOLOGY FORMULA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i są chronione prawem autorskim. Kopiowanie w całości lub też fragmentach elementów sklepu jest zabronione i będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich. Zdjęcia produktów w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają stosowne przepisy obowiązujące w stosunkach Sprzedający – Kupujący.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl